Privacy statement

Inleiding
Zweistra Bestuursrecht & Omgevingsrecht (hierna: ZBO) gaat zorgvuldig om met de verwerking van persoonsgegevens van haar klanten en websitebezoekers. Met dit privacy statement voldoet ZBO aan haar informatieplicht als bedoeld in de AVG.

Soort gegevens, doel en grondslag
ZBO verzamelt NAW- en contactgegevens om met haar (toekomstige) klanten te kunnen communiceren en om een financiële administratie te kunnen voeren. De rechtsgronden voor deze verwerkingen zijn het uitvoeren van een overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting. Als u geen NAW- en contactgegevens met ZBO deelt, is het niet mogelijk om (juridische) dienstverlening af te nemen.

Bewaarplaats en termijn
ZBO bewaart uw NAW- en contactgegevens aan de achterkant van de websites www.zweistra-bo.nl en www.avginmkb.nl en in de inboxen die zijn gekoppeld aan deze websites. Uw persoonsgegevens kunnen ook terugkomen op de adviesrapporten en andere producten die ZBO voor haar klanten maakt. ZBO bewaart uw NAW- en contactgegevens verder in haar boekhoudsoftware.

ZBO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het realiseren van het doel waarvoor uw gegevens zijn verzameld. Concreet betekent dit dat uw persoonsgegevens van de websites en de inboxen worden verwijderd aan het einde van het kalenderjaar na afloop van het jaar waarin u contact heeft gezocht met ZBO of waarin ZBO een opdracht voor u heeft afgerond. De NAW- en contactgegevens in de boekhoudsoftware worden 7 jaar bewaard om aan de wettelijke fiscale bewaarplicht te voldoen.

Cookies
De websites www.zweistra-bo.nl en www.avginmkb.nl maken gebruik van functionele cookies. Zonder deze cookies is het gebruik van de sites niet (goed) mogelijk. Daarnaast maken de websites gebruik van Google Analytics cookies. Hiervoor heeft ZBO verwerkersovereenkomsten met Google gesloten. Om uw privacy te beschermen heeft ZBO het laatste deel van het IP-adres dat zij naar Google stuurt gemaskeerd. Omdat de vergaarde informatie uitsluitend wordt gebruikt voor analyse, is ‘gegevens delen’ met Google en derde partijen voor welk doel dan ook, buiten de hiervoor bedoelde analytics, uitgezet. ZBO maak geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies. Voor deze cookies is het niet nodig om toestemming te vragen, wel dient u als gebruiker hierover geïnformeerd te worden.

Beveiliging
ZBO draagt zorg voor passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen. Zo voert ZBO haar financiële administratie in beveiligde software. Met de leverancier van deze software is een verwerkersovereenkomst is afgesloten. ZBO werkt verder in Google Drive en slaat uw gegevens niet lokaal op. Zo voorkomt ZBO tevens diefstal en verlies van uw persoonsgegevens. Met Google is eveneens een verwerkersovereenkomst afgesloten.

Verstrekking aan derdelanden
Omdat ZBO in Google Drive werkt, kunnen uw persoonsgegevens op een server buiten de EU worden opgeslagen (VS). Google voldoet echter aan het Europees-Amerikaanse Privacyshield principe en beschikt over een certificaat. Dit betekent dat er heel zorgvuldig met uw persoonsgegevens op die servers wordt omgegaan. Bovendien anonimiseert ZBO haar eindproducten in de cloud aan het einde van het kalenderjaar na afloop van het jaar waarin deze producten zijn opgeleverd aan haar klanten.

Verstrekking aan derden
Ik verstrek uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij deze uitwisseling plaatsvindt in uw opdracht of wanneer dit noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Uw rechten
U mag ZBO altijd vragen om inzage in en aanpassing of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook mag u ZBO vragen om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en het recht om de digitale persoonsgegevens te ontvangen die ZBO van u heeft.

U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar één van onderstaande mailadressen (zie contactgegevens). ZBO zal uw verzoek binnen de wettelijke termijn afhandelen voor zover dit redelijkerwijs mogelijk is.

Heeft u verder een vraag of een klacht over de manier waarop ZBO uw persoonsgegevens verwerkt? Dan mag u natuurlijk ook contact opnemen. Bent u niet tevreden over de reactie? Dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens
Zweistra Bestuursrecht & Omgevingsrecht (ZBO)
KvK: 69713421
Kapeldwarsweg 17
3566 MP Utrecht